Gizlilik & Kullanıcı Sözleşmesi

Gizlilik & Kullanıcı Sözleşmesi

Üye Ol Ve Giriş Yap
  • Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Gorevix.com websitesinin münhasır hak sahibi olan He-Ka Group Bilişim Danışmanlık Hizmetleri bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
     
  • Gorevix.com içeriğinde bulunan fotoğraf, video ve diğer görsel ve yazılı materyalin izin alınmadan, herhangi bir amaçla, herhangi bir yöntemle kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, işlenmesi veya diğer herhangi bir şekilde kullanılması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında suç teşkil etmekte olup, bu tür eylemleri işleyenler hakkında cezai takibatlar yapılacağı ve tazminat davaları açılacağı, fikri ve sınai emeğin korunması için gereken tüm tedbirlerin alınacağı ve tüm hukuki yollara başvurulacağı önemle tarafınıza duyurulur.
     
  • Gorevix.com içeriğinde yayınlanan ilgili fotoğraflar, video görüntüleri, animasyonlar, haber yazıları  ve diğer yazılı ve görsel materyaller, Gorevix.com dışında He-Ka Group Bilişim Danışmanlık Hizmetleri izin alınmadan herhangi ve hiçbir şekilde başka Gorevix.com'da veya başka bir mecrada kısmen veya tamamen herhangi bir teknolojik yöntemle yayınlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, içeriğinde ekleme, silme veya diğer herhangi bir değişiklik yapılamaz. İzin almadan link, framing ve benzeri teknolojiler kullanılamaz, offline browser ve benzeri yöntemlerle çevrimdışı olarak Gorevix.com'un bir kısmı veya tamamı herhangi bir mecrada yayınlanamaz. Gorevix.com Gorevix.com 'un yayınladığı içeriği (yazı, fotoğraf, video, animasyon, v.b. gibi) ticari amaçlar dışında kendi sanal ya da görsel mecranızda yayınlamak isterseniz info@gorevix.com adresine bir e-posta ile başvurup yetkili birimden izin almak zorundasınız.

SÖZLEŞMENİN AMACI
MADDE 1: Sözleşmenin amacı,
Bir tarafta www.gorevix.com ile (Bu sözleşmede bundan böyle Gorevix.com olarak anılacaktır.) diğer tarafta bu Gorevix.com'u kullanacak olan veya kullanmakta olan siz Gorevix.com kullanıcısı (Bu sözleşmede bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır.) arasında, Gorevix.com'nin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.
SİTENİN & MOBİL UYGULAMANIN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 2:
A. KULLANICI, Gorevix.com'nin yazılı ve görsel hiç bir içeriğini hiçbir şekilde ticari amaçla bilgisayarına indiremez (download edemez), kopyalayamaz, çoğaltamaz, kendi ve/veya bir başkasının Gorevix.comnde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlayamaz. KULLANICI'nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle Gorevix.com'nin herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları Gorevix.com'nin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
B. Gorevix.com'nde yer alan resimler, video görüntüleri ve diğer yazılı veya görsel içerik bir başka Gorevix.comnde ticari amaçla yayınlanamaz, izin almadan link verilemez. KULLANICI'nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle Gorevix.com'nin herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları Gorevix.com'nin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
C. Gorevix.com, hiçbir şekilde başka bir Gorevix.comnin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde yayınlanamaz.
D. KULLANICI, Gorevix.com'nin indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş–çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan Gorevix.com sorumlu değildir.
E. KULLANICI, Gorevix.com'u kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. Gorevix.com siteyi ve içeriğine dahil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır ve Gorevix.com hakkında veya Gorevix.com yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. Gorevix.com yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI'nın sorumluluğundadır.
F. Gorevix.com, Gorevix.com'nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. Gorevix.com, KULLANICI'cıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
I.  KULLANICI işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı takdirde Gorevix.com'nin sahibi He-Ka Group Bilişim Danışmanlık Hizmetleri'ne cezai şart olarak her bir ihlal için 5.000 USD'yi (Beşbin Amerikan Doları) cezai şart olarak ödemeyi, bu cezai şartın fahiş olmadığını ve mahkemelerden tenkisini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Gorevix.com'NİN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

MADDE 3: Gorevix.com hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:
A. Gorevix.com, Gorevix.com'nin kullanılmasından veya kullanılmamasından, Gorevix.com üzerinden sağlanan veya indirilen (download edilen) herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) Gorevix.com veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.
B. Gorevix.com, Gorevix.com içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya Gorevix.com yoluyla indirilen (download edilen) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.
C. KULLANICI tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. KULLANICI'nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur.
D. KULLANICI, Gorevix.com'a erişimi ve Gorevix.com'ni kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. Gorevix.com hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.
E. Gorevix.com, bir yargı merciinin kararı veya Gorevix.com'in bunu gerekli görmesi halinde, KULLANICI'nın hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş KULLANICI veya Gorevix.com bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.
F. Sitenin kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, Gorevix.com çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına KULLANICI'ya karşı ileri sürebilirler.
G. Herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Gorevix.com ve/veya He-Ka Group Bilişim Danışmanlık Hizmetleri sorumlu tutulamayacaktır.
H.Görevix Kullanıcılarına Ödeme Yaparken Devlet Kesintileri/Vergileri Kesilmiş Bir Şekilde Hesaplarına Yatırır Bu Konumda Kullanıcımızda Uygulamadan Kazandığı Kazancın Devletimize Vergisini Vermiş Olur.

ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI

MADDE 4: İnternetin küresel doğasının farkında olarak, KULLANICI, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. KULLANICI, özellikle de Türkiye'deki veya KULLANICI'nın ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.
MADDE 5: Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.
Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.
MADDE 6:
A. Gorevix.com'un bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.
B. Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar ve örf ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için - Gorevix.com'un sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla– herhangi bir rol oynamayacaktır.
6 Madde'den oluşan işbu sözleşme KULLANICI ile Gorevix.com arasında yapılmıştır ve KULLANICI siteyi,mobil uygulamayı kullandığı sürece geçerliliğini koruyacaktır.